EN
ES
FA

نزدیک ترین تعطیلی

جستجوی اتاق

شروع رزرو

تاریخ شروع

۱۰

تیر
تاریخ پایان

۱۱

تیر

۱ میهمان

بهترین قیمت فصل

سه شب و چهار روز

از ۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ ازدیبهشت

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اتاق های ما

۱ میهمان

۲۵ متر

از ۳۰ تومان

۴ میهمان

۴۰ متر

از ۱۲۰ تومان

۵ میهمان

۷۰ متر

از ۸۰ تومان

۲ میهمان

۵۰ متر

از ۱۰۰ تومان

۲ میهمان

۲۳ متر

از ۲۵ تومان

۳ میهمان

۳۰ متر

از ۳۰ تومان

تورهای داخلی کیش

لیستی از به روز ترین تورهای کیش با قیمت های باور نکردنی که روزانه توسط هتل ارائه می شوند  نرخ تمامی تور ها به صورت روزانه مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین جهت اطلاعات بیشتر  میتوانید با واحد تور های داخل هتل ارتباط برقرار کنید

لینک صفحه ارتباط با واحد تور های  داخلی هتل اوتانا کیش

۳ میهمان

۳۰ متر

از ۳۰ تومان

۲ میهمان

۲۳ متر

از ۲۵ تومان

۲ میهمان

۵۰ متر

از ۱۰۰ تومان

امکانات هتل اوتانا

اخبار